Høst-treff
Fra Fredag, 25 August 2017
Til Søndag, 27 August 2017
Kontakt Jan Johansen, Roar Røssing
Sted Rinnleiret, 7600 Levanger