HØSTTREFF I TRØNDELAGSAVD. 2018
Lørdag, 25 August 2018,  8:00
Til Søndag, 26 August 2018
Kontakt Magne Høston 91685295. Terje Danielsen 91794981

Høstreffet til Trøndelagsavdelinga blir på RØROS i 2018. Helgen 25-26 August.

Det vil bli satt opp forslag til felles kjøring både fra nordelen og sørdelen av fylket.

Bindende påmelding Magne Høston / Terje Danielsen siste frist kommer senere.

Program: Guidet omvisning i Olavsgruva, Festmiddag og overnatting i Idrettsparken Hotell.

Mere info vil komme i blad og våre grupper på Facebook.

Sted RØROS
Legg dere til på disse to sidene på Facebook.
Opelregisterets betalende medlemmer.
Opelregisteret avd. Trøndelag.
På disse sidene blir dere sjekket opp mot registerets betaling.