Opelregisteret
 
Tilbake
Meld deg inn i Opelregisteret i dag

Du kan melde deg direkte inn i Opelregisteret i dag og oppnå en rekke medlemsfordeler. Fyll ut skjemaet under og du vil få direkte tilgang til vårt medlemsområde.
<% dim adoCn555 dim strSQL555 set adoCn555 = Server.CreateObject("ADODB.Connection") adoCn555.Open strConn dim adoRs555 set adoRs555 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") strSQL555 = "Select TOP 1 * From TblMedlem ORDER BY Medlemsnummer DESC " set adoRs555 = adoCn555.Execute(strSQL555) %> <% Do While Not adoRs555.EOF %> "> "> <% adoRs555.MoveNext Loop%> <% adoRs555.Close set adoRs555 = nothing adoCn555.Close set adoCn555 = nothing %>
Fornavn: Etternavn:
Adresse:
Postnr: Sted:
Land:
Telefon: Mobil:
Epost: Passord:
Kategori:
  Ja, jeg aksepterer medlemsbetingelsene og melder meg inn i Opelregisteret. Dette koster 350 kroner/år.