Nyheter fra LMK

LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber, interesseorganisasjon for deg med veterankjøretøy!
 1. Grunnet sykdom er Administrasjonen i LMK kun bestående av Generalsekretær Stein Christian Husby ut juni måned. Dette vil kunne medføre at det til tider er vanskeligere å nå oss på telefon, og det henstilles derfor til at eposten,  post@lmk.no , benyttes. Uke 23 vil kontoret være ubemannet grunnet ferieavvikling.

  Skulle det være viktige henvendelser, kan Generalsekretær Stein Christian Husby kontaktes direkte på mobiltelefon 465 08 165.

 2. LMK vil minne om at Nasjonal Motordag finner sted førstkommende tirsdag. Dette er en enestående mulighet til å vise frem hele vår kulturbevarende bevegelse og mangfoldet de motorhistoriske kjøretøyene representerer. Flere steder i landet er det lagt opp til lokale og regionale arrangementer hvor denne dagen markeres i en eller annen form.

  LMK vil derfor oppfordre til at alle uavhengig av deltakelse på et arrangement, tar seg en kjøretur og viser frem det gamle kjøretøyet og bidrar til en eller annen form for markering i anledning dagen.

   

 3. LMK mottar en del henvendelser knyttet til at samarbeidet med WaterCircles formelt er sagt opp. Det er fremdeles ikke avklart et tidspunkt for når samarbeidet faktisk opphører, men det vil forhåpentligvis snart foreligge en avklaring knyttet til dette forholdet også. Dette innebærer derfor at situasjonen p.t. er uforandret, og det må derfor presiseres at all nytegning og fornyelse av LMK-forsikring fremdeles skjer gjennom WaterCircles.

  LMK har derfor følgelig heller ingen avklaringer knyttet til en mulig ny samarbeidspartner, og informasjon rundt disse forholdene vil foreligge når nødvendige avklaringer har funnet sted. LMK forsøker å finne en omforent løsning med WaterCircles Forsikring rundt tidspunktet for opphør av samarbeidet.

  Landsmøtet har gitt LMK v/Styret vide fullmakter til å avklare denne saken, og det tilstrebes derfor å finne gode løsninger for våre medlemmer. LMK-forsikringen vil uansett bli videreført gjennom et annet selskap, fortsatt ment å være en av markedets aller beste forsikringer for veterankjøretøy.

  Har du en LMK-forsikring og har noen spørsmal rundt dette? Ta kontakt med LMK på post@lmk.no eller ring 22 41 39 00 eventuelt generalsekretær Stein Christian Husby på mobil 465 08 165.

 4. Mange klubber har etterspurt søknadsfristen for mva-kompensasjon for 2016. LMK har nå oversendt eget søknadsskjema til alle klubber, og det henstilles til at dette skjemaet benyttes.

  Da vi mottar svært mange epost-henvendelser, er det alltid en viss risiko for at noe ikke kommer oss i hende eller ganske enkelt kan uteglemmes. Derfor henstilles søker-klubbene om å kontakte LMK i løpet av èn uke etter innsendt søknad, dersom det ikke har kommet en bekreftelse fra LMK på mottatt søknad.. Dette for en dobbel sikkerhet og visshet om at søknaden har kommet LMK i hende.

  Søknadsfristen er i år satt til 16.06.2017.

  Søknader kan sendes elektronisk til post@lmk.no eller pr. brev til LMK, Øvre Slotts gate 2b, 0157 OSLO.

 5. Landsmøtet 2017 ble tradisjonen tro avholdt på Scandic Hotel Oslo Airport på Gardermoen 22. april 2017. Landsmøtet forløp bra, men dessverre trakk møtet ut i tid til fortrengsel for en del av de inviterte foredragsholderne tiltenkt etter Landsmøtets slutt. Det var likevel et godt møte hvor en rekke viktige avklaringer fant sted knyttet til videre veivalg for LMK.

  Det fant sted også utskiftinger av Styret, men dette var i tråd med Valgkomitèens innstilling. Bjørn G. Johannesen har tatt over som ny styreleder i LMK etter avtroppende styreleder Bjørn A. Hvaleby. Leif M. Skare og Merethe Larsen gikk også ut av styret. Det nye styret i LMK består av følgende:

  Bjørn G. Johannesen, styreleder

  Geir Iversen, Nestleder

  Per Ramsøskar, styremedlem

  Torbjørn Evanger, styremedlem

  Henry Arnfinn Vangseng, styremedlem

  Øyvind Wiksaas, styremedlem

   

  LMK vil derfor takke de avgåtte styremedlemmer for innsatsen og samtidig ønske det nye styret lykke til videre med arbeidet for LMK.