Nyheter fra LMK

LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber, interesseorganisasjon for deg med veterankjøretøy!
 1. Landsmøtet 2017 ble tradisjonen tro avholdt på Scandic Hotel Oslo Airport på Gardermoen 22. april 2017. Landsmøtet forløp bra, men dessverre trakk møtet ut i tid til fortrengsel for en del av de inviterte foredragsholderne tiltenkt etter Landsmøtets slutt. Det var likevel et godt møte hvor en rekke viktige avklaringer fant sted knyttet til videre veivalg for LMK.

  Det fant sted også utskiftinger av Styret, men dette var i tråd med Valgkomitèens innstilling. Bjørn G. Johannesen har tatt over som ny styreleder i LMK etter avtroppende styreleder Bjørn A. Hvaleby. Leif M. Skare og Merethe Larsen gikk også ut av styret. Det nye styret i LMK består av følgende:

  Bjørn G. Johannesen, styreleder

  Geir Iversen, Nestleder

  Per Ramsøskar, styremedlem

  Torbjørn Evanger, styremedlem

  Henry Arnfinn Vangseng, styremedlem

  Øyvind Wiksaas, styremedlem

   

  LMK vil derfor takke de avgåtte styremedlemmer for innsatsen og samtidig ønske det nye styret lykke til videre med arbeidet for LMK.

 2. Onsdag 22.03.2017 ble dokumentene til årets Landsmøte sendt ut på epost til eierklubbene. Vi opplever enkelte feilmeldinger. Dersom det er klubber som ikke har mottatt dette ennå, vennligst kontakt oss på post@lmk.no så vil dette bli ettersendt.

  Landsmøtet finner sted 22.04.2017, og vi håper at flest mulig av LMKs eierklubber vil være å se her.

   

 3. Gjennom flere år har mange LMK-eierklubber etterlyst et arbeidsverktøy, som kan lette arbeidet for klubbenes sekretærer og kasserere. Dette er verv hvor det med jevne mellomrom skjer utskiftning, og ofte har hver enkelt innført egne metoder og rutiner. Denne overgangen skaper lett en hel del merarbeid, og risikoen for at informasjon, rutiner og prosesser går tapt er overhengende. Det kan heller ikke forventes at alle innehar de samme kunnskapene innen it og økonomi, så et enkelt brukersnitt er påkrevet.

  Det er derfor en hel del klubber som er på søken etter egne systemer hvor de kan føre medlemsregister, arkiv over styre- og klubbarbeid, regnskap, kjøretøyregister, utsendelse av medlemskontingent og egen hjemmeside for å nevne noe.

  LMK har inngått avtale om bruk av StyreWeb som arbeidsverktøy hos Administrasjonen, og dette systemet fyller de behovene vi opplever at klubbene behøver i sitt daglige virke. Det finnes en hel del tilleggskomponenter slik at StyreWeb kan utvikles uavhengig av klubbens størrelse og organisasjonsstruktur. I tillegg er StyreWeb ferdig tilpasset LMK-eierklubbene. Med nærmere 40 LMK-eierklubber som faste brukere, er det derfor en god visshet for nye potensielle klubber at systemet fungerer.De aller fleste LMK-eierklubbene er allerede lagt inn hos StyreWeb, og StyreWeb kan derfor kontaktes slik at din klubb uforpliktende og gratis kan forsøke en demonstrasjon av StyreWeb og dets funksjoner.

  Vedlegger en link med ytterligere beskrivelse og kontaktinformasjon;

  http://brosjyre.styreweb.com/lmk-kjoretoy/

   

  Her er også en egen video, som viser faktisk bruk av kjøretøyregisteret;

   

  http://portal.styreweb.com/Shared/VideoPlayer.aspx?VideoPk=116

   

  Med vennlig hilsen

  Stein Christian Husby, generalsekretær LMK

 4. Styret i LMK vedtok 26.01.2017 å si opp Samarbeidsavtalen med WaterCircles Norge AS. Det har fra flere hold i den senere tid tilkommet LMK-eierklubbene ulik informasjon rundt forsikringsordningen. LMK ser derfor at det er riktig at våre eierklubber gjøres kjent med de faktiske forhold, som innebærer at Styret har sagt opp samarbeidet med WaterCircles Norge AS. Dette er påkrevet informasjon da mange av våre medlemmer har sine forsikringer her, som en følge av at LMK aktivt har markedsført denne ordningen til sine medlemmer. Omstendighetene rundt oppsigelsen kan vi foreløpig ikke kommentere ytterligere da ikke alle forhold her er avklart.

  Oppsigelsen gjelder Samarbeidsavtalen mellom LMK og WaterCircles Norge AS,  og oppsigelsen har følgelig en viss løpetid. I oppsigelsestiden vil alle avtalens forhold fortsatt være på plass, og forsikringstakerne løper ingen risiko med hensyn til dekninger og vilkår. Dagens forsikringsavtaler for den enkelte løper derfor videre i uforandret form, og det er under ingen omstendighet noen forsikringstakere som blir stående uten forsikring eller dekning. Det følger også av forsikringsavtaleloven at det er forsikringstaker selv som må avslutte kundeforholdet hos eksisterende selskap.

  Nytegning og fornyelse av eksisterende avtaler innen LMK-forsikring vil derfor inntil videre fortsette  og løpe som normalt gjennom LMK og WaterCircles.

  LMK henstiller derfor alle med LMK-forsikring til å avvente situasjonen inntil videre. Vi vil komme med ytterligere informasjon så snart vi kan.

   

  Med vennlig hilsen

  Stein Christian Husby

  Generalsekretær LMK

 5. Vanskelighetene ved LMK-kontoret etter virusangrep på tampen av 2016 er nå i stor grad tilbakelagt. Vi vil igjen kunne motta epost på vanlig måte til vår hovedadresse www.lmk.no.

  Dette har blant annet medført forsinkelser knyttet til forsikringssøknader, og dette er også i rute igjen.

  LMK vil derfor takke for året som har gått og ser frem mot nye oppgaver og utfordringer i 2017. Det vil bli arrangert regionmøter i løpet av vinteren og våren, og vi vil komme tilbake til tidspunkter for dette.